Možno ste sa už aj vy vo svojom okolí stretli s tým, že si daňový úrad pýta od podnikateľov informácie o dátume schválenia účtovnej závierky, a následne si v druhom kroku vyžiada od podnikateľa doklady o schválení účtovnej závierky. Je to v poriadku a hrozí nejaká pokuta? Na obe otázky odpovedáme áno.


Čo hovorí zákon

Podľa § 40 Obchodného zákonníka sú akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinné predložiť riadnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu (príp. inému príslušnému orgánu) tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje (t.j. najčastejšie k 31.12.), a uložiť ju do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia do zbierky listín obchodného registra. 

Táto zákonná povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra je splnená aj uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok najneskôr do 30.6. kalendárneho roka (konkrétne do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje) v zmysle ustanovení § 23a zákona o účtovníctve.Ako neurobiť zbytočnú chybu

V praxi sa pomerne často pozabúda na skutočnosť, že rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku, resp. o úhrade strát vykázaných v účtovnej závierke (napr. v závierke za rok 2022), je taktiež účtovným záznamom (konkrétne účtovným záznamom za rok 2023), na základe ktorého sa v účtovníctve podnikateľa vykonajú účtovné operácie, pričom aj na tento účtovný záznam sa vzťahuje zákonná povinnosť § 7 zákona o účtovníctve, t.j. že účtovná závierka musí poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii podnikateľa.


Ide o pokuty – spodná hranica začína na 30 eur, šplhá sa na 3 000 eur

Práve možno fakt, že podnikatelia opomínajú dodržiavanie zákona, je tiež dôvodom, pre ktorý daňové úrady začínajú prísnejšie kontrolovať u daňových subjektov práve splnenie tejto povinnosti. V prípade, ak podnikateľ na výzvu daňovému úradu neposkytne informácie o dátume schválenia účtovnej závierky, resp. ak podnikateľ nepredloží rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, hrozí podnikateľovi pokuta od 30 eur do 3 000 eur za nesplnenie tzv. povinnosti nepeňažnej povahy, pričom daňový úrad nemôže od uloženia pokuty upustiť. 


Spoliehať sa na to, že daňové úrady uložia pokuty za nesplnenie tzv. povinnosti nepeňažnej povahy na dolnej hranici sadzby, t.j. na úrovni 30 eur, sa neoplatí. Pri opakovanom nesplnení povinností voči daňovému úradu sa výška ukladaných pokút zvyšuje. Navyše netreba zabúdať ani na ďalšie riziko a negatívny dopad na podnikateľa - okrem uloženej pokuty si totiž privodzuje aj nebezpečenstvo zhoršeného ratingu indexu daňovej spoľahlivosti. 


Preto ak si chcete dať do poriadku svoje účtovné závierky, môžete využiť aj našu novinku, balíček určený práve pre účtovné závierky za 14,90 eur. Ak sa zaregistrujete do nášho Partnerského programu, môžete mať všetky potrebné dokumenty ešte výhodnejšie.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články