Pri zakladaní živnosti máte na výber z troch možností. Voľná, viazaná a remeselná živnosť. Remeselné živnosti sú charakteristické tým, že okrem splnenia základných podmienok akými sú bezúhonnosť a vek, je potrebné aj potvrdenie o odbornej spôsobilosti, ktorú získate vyučením v danom odbore alebo praxou v danom odbore. Ak teda disponujete výučným listom a chceli by ste začať podnikať, tak vybrať sa smerom k remeselnej činnosti je pre vás tá správna voľba.

Základné podmienky pri zakladaní remeselnej živnosti

Podobne, ako pri voľnej živnosti, aj tu musíte splniť tri všeobecné podmienky, ktorými sú vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Štvrtou podmienkou, ktorá je pre remeselné živnosti špecifická, je odborná spôsobilosť. Na prevádzkovanie sa musíte preukázať výučným listom alebo iným dokladom, ktorý hovorí o riadnom ukončení príslušného odboru. Ak ale nemáte výučný list, neukončili ste školu alebo možno chcete podnikať v inom odbore, tak sa tieto doklady dajú za určitých podmienok a absolvovaní potrebnej praxe nahradiť. Tieto podmienky sú podrobne rozpísané v § 22 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.).

Uznanie odbornej praxe a poplatky

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre regulované živnosti uvedené v prílohách živnostenského zákona a zároveň zaradené do niektorého zoznamu I., II. a III. môže oprávnená osoba preukázať náhradným (alternatívnym) spôsobom, a to rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Hlavným kritériom pre preukazovanie odbornej spôsobilosti je štátna príslušnosť. Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe sa platí poplatok vo výške 20 Eur. Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie je zase nutné zaplatiť poplatok vo výške 100 Eur.

Ohlasovanie remeselnej živnosti

Remeselnú živnosť môžete vybaviť osobne na príslušnom okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania, kde za ohlásenie platíte poplatok v hodnote 15 Eur. Druhou alternatívou je vybaviť si remeselnú živnosť elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V takomto prípade sa poplatok znižuje na polovicu, a zaplatíte iba 7,50 Eur, ale musíte sa pripraviť na náročné dopoludnie. Overia sa totiž vaše počítačové schopnosti, keďže je nutné stiahnutie niekoľkých programov a rýchle zorientovanie sa v nich. Pričom podmienkou na elektronickú komunikáciu v rámci protálu www.slovensko.sk je, že vlastníte občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet. Portál, cez ktorý remeselné živnosti vybavujete, má navyše tiež svoje muchy, a kľudne sa môže stať, že v lepšom prípade bude spätná väzba spomalená alebo tá horšia alternatíva, že nebude vôbec.

Zoznam remeselných živností 2022

Na rozdiel od voľnej živnosti, kde bol zoznam hlavne orientačný, pri remeselnej živnosti ide o presne definované činnosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Živnostenského zákona. Ide o zoznam 35 živností, ktoré sú zoradené do zoznamov I a III. Medzi najobľúbenejšie remeselné živnosti patria pánske, dámske a detské kaderníctva, kozmetické služby, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov, diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel.

V zozname I nájdete nasledovné remeselné živnosti

Zámočníctvo

Nástrojárstvo

Kovoobrábanie

Opravy pracovných strojov

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

Opravy karosérií

Výroba a opravy protetických výrobkov

Výroba a opravy ortopedickej obuvi

Hodinárstvo

Kamenárstvo

Mäsiarstvo

Výroba piva a sladu

Výroba mliečnych výrobkov

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

Stolárstvo

Zlatníctvo a klenotníctvo

Murárstvo

Tesárstvo

Pokrývačstvo

Klampiarstvo

Izolatérstvo

Strechár

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

Podlahárstvo

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

Kachliarstvo

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

Kozmetické služby

V zozname III nájdete nasledovné remeselné živnosti

Kozmetické služby

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

Čistenie a kontrola komínov

Manikúra 

Pedikúra


Aké výhody má remeselná činnosť oproti voľnej?

Hlavným rozdielom je najmä predmet vašej živnosti. Remeselná živnosť vám dovoľuje vykonávať činnosti, ku ktorým by ste sa pri voľnej živnosti nedostali. Veľkým bonusom je, že vďaka odbornej praxi majú ľudia väčšiu dôveru vo vaše služby. Navyše, všetky spomínané remeslá sú neustále v spoločnosti vyhľadávané a potrebné. Vďaka tejto kombinácií máte veľký potenciál a riziko neúspechu je omnoho nižšie. 


Vložte dôveru do našich rúk a založte si s.r.o. alebo vykonajte zmeny v existujúcej spolu s nami.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články