Správne poplatky za živnosti

Živnosti je v dnešnej dobe možné založiť/ohlásiť v papierovej listinnej forme osobne na úrade, avšak správne poplatky sú vyššie a zároveň musíte rátať aj so strávením času priamo na úrade.

Za osobné ohlásenie živností zaplatíte správne poplatky v nasledovnej výške:

Voľné živnosti v sume 5 Eur

Viazané a remeselné živnosti v sume 15 Eur

Založenie/ohlásenie živnosti je samozrejme možné aj elektronickou formou prostredníctvom elektronického formulára cez portál www.slovensko.sk. Ak využijete túto možnosť sú poplatky ponížené na nasledovné výšky:

Voľné živnosti v sume 0,- Eur

Viazané a remeselné živnosti v sume 7,50 Eur

Správne poplatky založenia/ohlásenia živností sú upravené zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v položke č. 148.

Súdne poplatky za založenie s.r.o. a zápis zmien údajov v ORSR

Návrh na založenie/prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj zmenu údajov o spoločnosti zapísaných v ORSR je od 01.10.2020 možné podať výlučne elektronicky a to elektronickými formulármi prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Formuláre OR SR pre podania v elektronickej podobe nájdete tiež na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Súdne poplatky pre konanie vo veciach obchodného registra sú v nasledovnej výške:

Založenie/prvý zápis s.r.o. v sume 150 Eur

Zmena údajov v ORSR týkajúcich sa jednej s.r.o. v sume 33 Eur

Súdne poplatky za založenie/prvý zápis s.r.o. a zmeny údajov v ORSR sú upravené zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v položke .č 17.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články