Chcete sa oslobodiť od pracovnej rutiny? Splniť si vaše kariérne sny, a byť sám sebe pánom? Ak ste na tieto otázky odpovedali áno, tak začať podnikať je pre vás ten správny štart. Najjednoduchším spôsobom ako začať podnikať ohlásením si voľnej živnosti. Ak iba začínate premieňať vaše plány na skutočnosť alebo ste už ostrieľaný vo svete podnikania, tak podnikanie na základe ohlásenia voľnej živnosti je naozaj pre každého. Voľné živnosti majú obrovskú výhodu a to je, že na ich ohlásenie voľnej živnosti nie je potrebné žiadne odborné vzdelanie alebo prax.

Všeobecné podmienky pre ohlásenie voľnej živnosti

Voľné živnosti v roku 2024 si môže ohlásiť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce 3 podmienky.

  • Osoba má minimálne 18 rokov.
  • Osoba musí byť spôsobilá na právne úkony.
  • Osoba musí byť bezúhonná. To znamená, že v registri trestov nemá žiadny záznam, ktorý by súvisel s trestnou ekonomickou činnosť alebo záznam, ktorý by súvisel s vykonávaním prihlasovanej živnosti.

U právnických osôb musia tieto podmienky spĺňať fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnymi orgánmi.

Ohlásenie voľnej živnosti v roku 2024

Voľné živnosti si môžete ohlásiť na príslušnom orgáne dvomi spôsobmi. Živnosť môžete totiž ohlásiť osobne, ale aj prostredníctvom elektronického formuláru. Ak sa rozhodne ju ohlásiť osobne, musíte tak vykonať na príslušnom okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania, označovaný aj ako JKM - jednotné kontaktné miesto. Na tomto mieste si môžete vybaviť všetky administratívne úkony, ktoré súvisia so založením živnosti a začatím podnikania. Pri ohlásení živnosti osobne, ale platíte za každú voľnú živnosť správny poplatok v hodnote 5 Eur. Poplatok môžete uhradiť pomocou platobného terminálu, tzv. kiosku, ktorý je v budove úradu, či pomocou eKolku, ktorý si môžete zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty. Platbu môžete taktiež uskutočniť pomocou poštovej poukážky, ale aj bankovým prevodom na účet.

Ak ohlasujete voľné živnosti v roku 2024 elektronicky, odpadá vám povinnosť uhrádzať poplatok. Živnosť si elektronicky môžete ohlásiť prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Je dôležité spomenúť, že pri takomto podaní si ale musíte na váš počítač stiahnuť niekoľko programov a samotný proces môže zabrať pomerne veľké množstvo času, najmä ak si s technológiami nerozumiete. Podmienkou na elektronickú komunikáciu v rámci protálu www.slovensko.sk je, že osoba vypĺňajúca elektronický formulár je vlastníkom a držiteľom aktívneho občianskeho preukazu s čipom spolu s čítačkou kariet.Pri ohlasovaní voľnej živnosti je potrebné vyplniť všetky nasledujúce údaje:

  • Vaše meno a priezvisko
  • Miesto trvalého pobytu
  • Rodné číslo
  • Údaje potrebné pre výpis z registra trestov
  • Miesto podnikania
  • Predmet podnikania
Najdôležitejším údajom je práve posledný bod. Ten bude definovať vašu živnosť a prípadné možnosti expanzie vášho podnikania. Je veľmi dôležité rozmyslieť si, čo chcete uviesť ako predmet podnikania. Pre lepšiu orientáciu si odporúčame pozrieť zoznam odporúčaných voľných živnosť, ktoré vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Tento zoznam je len indikatívny, a vy si môžete zvoliť ako predmet vášho podnikania akúkoľvek činnosť. Musíte však byť veľmi zrozumiteľný a názov činnosti by mal byť aj primerane určitý. Musíte dávať pozor, aby náhodou nedošlo k zámene voľnej živnosti s remeselnou alebo viazanou. Zoznam odporúčaných voľných živností slúži hlavne na to, aby pomohol uľahčiť výber predmetu vášho podnikania. Voľné živnosti a ich zoznam nájdete >> tu. Na výber sa vám ponúka naozaj z veľkého množstva živností. Zároveň sa eliminuje prípadné riziko zámeny s iným typom živnosti. Samozrejme, ak máte inovatívny nápad a plán a viete, že nemôže dôjsť k zámene, tak určite choďte za vašim cieľom.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by mal príslušný úrad vydať do troch pracovných dní. Ak ste splnili všetky podmienky, môžete živnosť začať vykonávať priamo v deň, kedy ste si podali žiadosť.Voľné živnosti a dve rady na záver

Aby ste sa vyhli zbytočným cestám na úrad, zvážte pri ohlasovaní živnosti všetky okolnosti. Zamyslite sa najmä nad tým, či nebudete meniť predmet vášho podnikania, nebudete meniť miesto podnikania alebo nebudete rozširovať svoje podnikanie o ďalší predmet. 

Ku koncu vám už iba chceme odkázať, že z podnikania nemajte strach. Obavy sú prirodzené. Začať podnikať je veľký krok, ktorý ale dokáže zmeniť váš život na nepoznanie. A preto sa pri založení vašej firmy s dôverou obráťte na nás.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články