Za likvidátora môže byť vymenovaná osoba, ktorá je zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty. Tiež sa môže jednať o osobu zapísanú v registri fyzických osôb, ktorá súhlasí s ustanovením za likvidátora a tiež by mohla byť členom štatutárneho orgánu spoločnosti. Likvidátor môže byť určený spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou či stanovami.


Ak bol likvidátor ustanovený spoločníkmi, ustanovený likvidátor podáva návrh na zápis do obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodnutia spoločníkov.


Likvidátor môže byť odvolaný tým, kto ho vymenoval. V prípade, že je likvidátor odvolaný, zomrie, je vyhlásený za mŕtveho alebo zanikne, je nutné vymenovať nového likvidátora, a to rovnakým spôsobom, akým bol vymenovaný predošlý. Ak to nie je možné, likvidátora ustanoví súd. Odvolanie je nutné likvidátorovi oznámiť, inak je oprávnený túto činnosť vykonávať, až kým odvolanie nie je zverejnené v obchodnom registri.


Všetky zmeny v s.r.o. vybavíme za vás priamo z pohodlia vášho domova.

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články