Živnosť predstavuje samostatnú zárobkovú činnosť realizovanú jednou fyzickou osobou (SZČO), teda živnostníkom na základe živnostenského oprávnenia. Každý živnostník má pridelené jedinečné identifikačné číslo (IČO) a je zapísaný v živnostenskom registri. 

Výhody živnosti: 

 • jednoduché a rýchle založenie (ohlásenie),
 • nenáročná administratíva a vedenie účtovníctva,
 • možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, či ďalších daňových výhod pre FO,
 • okamžitý prístup k peniazom z podnikania,
 • bez nutnosti zverejňovania výsledkov hospodárenia,
 • možnosť pozastavenia živnosti,
 • ľahké ukončenie podnikania.

Nevýhody živnosti:

 • živnostník ručí za záväzky celým svojim majetkom,
 • povinnosť platenia minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne, po prvom roku podnikania aj do sociálnej poisťovne,
 • bez možnosti podnikania viacerých osôb spoločne.

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje právnu formu podnikania, ktorú môže využívať jedna alebo viacero fyzických osôb, ktoré sa stanú spoločníkmi. Každá spoločnosť s ručením obmedzeným má pridelené IČO a je povinne zapísaná v obchodnom registri.

Výhody s.r.o. vs živnosť: 

 • obmedzené ručenie spoločníkov,
 • možnosť podnikania viacerých osôb súčasne,
 • daňovo-odvodové zaťaženie je možné nastaviť podľa spôsobu vyplácania spoločníkov,
 • podnikateľ má lepší imidž.

Nevýhody s.r.o. vs živnosť: 

 • vyššie náklady na založenie s.r.o.,
 • nutnosť vedenia podvojného účtovníctva,
 • komplikovanejší spôsob vyberania peňažných prostriedkov,
 • náročnejšie ukončenie podnikania.Rozdiely s.r.o. vs živnosť v začiatkoch podnikania

Založiť živnosť je zvyčajne rýchly a nenáročný proces, ktorý je vybavený do troch dní a administratívne je jednoduchší. Dá sa vybaviť online a tým ušetriť na poplatkoch. Pri remeselných a viazaných živnostiach sa osobne platí poplatok za každú živnosť 15 Eur, online len 7,5 Eur. Za voľné živnosti sa pri online založení neplatí nič, osobne je poplatok za každú živnosť 5 Eur.

Vznik s.r.o. a zápis do obchodného registra trvá približne 10 dní, avšak môže sa natiahnuť aj na 2-3 týždne v závislosti od vyťaženosti súdov. Okrem založenia živnosti je potrebných aj množstvo ďalších dokumentov, ktoré sme pre vás spracovali v článku ako založiť firmu v roku 2023. Náklady na založenie s.r.o. sa pohybujú v rozmedzí od 300 do 400 Eur, záleží na počte živností, súdnych poplatkoch a výške poplatkov notárom.

Ako je to so základným imaním s.r.o.?

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je jednou z náležitostí pri založení mať základné imanie vo výške 5 000 Eur, reálne však nimi nemusíte disponovať. V súčasnosti už nie je nutné tieto peniaze vložiť na bankový účet. Pri založení s.r.o. sa dokladá prehlásenie správcu vkladu, ktorý potvrdí, že základné imanie bolo vložené v hotovosti do pokladne.Má jednoduchšie vedenie účtovníctva živnosť alebo s.r.o.? 

Veľkou výhodou pri živnosti je, že živnostník nemusí mať vedené podvojné účtovníctvo, pretože nie je zapísaný v obchodnom registri. Na výber teda má jednoduché účtovníctvo, paušálne výdavky alebo daňovú evidenciu, ktoré sa vedú jednoducho a často ich živnostníci zvládnu bez pomoci, poprípade vyhľadávajú pomoc účtovníka len na konci roka. 

Účtovníctvo v s.r.o. musí byť povinne vedené ako podvojné, čo je pre podnikateľov komplikovanejšie a preto zvyčajne využívajú služby účtovníkov. Ceny za účtovné služby sú rôzne a väčšinou súvisia aj s počtom účtovných položiek za mesiac. Zvyčajne náklady na vedenie účtovníctva v s.r.o. vychádzajú na 200 až 400 Eur mesačne

Ako ručí za záväzky s.r.o. alebo živnosť? 

Živnostník, teda fyzická osoba ručí za svoje záväzky pri podnikaní neobmedzene. To znamená, že ručí nielen firemným, ale aj osobným majetkom, a tiež majetkom svojej rodiny. V prípade problému, napríklad exekúcie (kvôli neuhradeným záväzkom) siaha exekútor po firemnom aj na osobný majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný. 

V spoločnosti s ručením obmedzeným ručia spoločníci za záväzky spoločnosti obmedzene len do výšky svojich nesplatených vkladov základného imania. Ak spoločník svoj vklad pri založení spoločnosti splatí, nemusí sa ďalej obávať o svoj osobný majetok, pretože ten je od s.r.o. oddelený. Spoločnosť ako celok zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom

Živnosť alebo s.r.o. - aký je rozdiel v daňovom zaťažení? 

Živnostníci sa riadia percentuálnou sadzbou dane z príjmu, ktorá sa odvádza od výšky výnosov alebo výšky základu dane. V prípade, že celkové príjmy z podnikania nepresiahli výšku 49 790 Eur uplatňuje sa 15 % sadzba dane bez ohľadu na výšku základu dane. Percentuálnou sadzbou dane v závislosti od výšky základu dane vo výške 19 % sú zdaňované fyzické osoby, ktoré majú základ dane nižší ako 41 445,46  Eur. V prípade, že je základ dane vyšší ako 41 445,46  Eur je daňová sadzba vo výške 25 %.

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je možné podľa zákona o dani z príjmov niektoré spoločnosti označiť za mikrodaňovníkov. Na získanie tohto štatútu musí mať s.r.o. príjmy v maximálnej výške do 49 790 Eur a neuskutočnenie transakcie so závislou osobou (za transakciu je považovaná napr. pôžička spoločníkovi spoločnosti, či predaj auta konateľovi). Výška sadzby dane pre mikrodaňovníkov je 15 %, ostatní odvádzajú 21% daň z príjmu. Existuje aj tzv. zrážková daň z dividend vo výške 7 %, v prípade, že si spoločníci vyplácajú podiel na zisku. Nevýhodou je, že v s.r.o. si spoločníci nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, paušálne výdavky alebo nezdaniteľnú časť základu dane. 

S.r.o. vs živnosť z hľadiska odvodov v roku 2024

Prvý rok založenia živnosti je živnostník oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne, takže platí iba minimálne odvody do zdravotnej poisťovne. V roku 2024 sú odvody do ZP vo výške 97,80 Eur mesačne. Po prvom roku sa výška odvodov upravuje podľa výšky jeho príjmov v predchádzajúcom roku, stanovené sú však minimálne odvody. Odvody do sociálnej poisťovne pre rok 2024 sú vo výške 216,13 Eur mesačne. Celkové minimálne odvody (do ZP aj SP) sú vo výške 313,93 Eur mesačne

V spoločnosti s ručením obmedzeným sa výška odvodov konateľov a spoločníkov odvíja od spôsobu, akým vyberajú peniaze zo svojej spoločnosti. Väčšina využíva možnosť nastavenia pracovno-právneho vzťahu, pri ktorom dochádza k optimalizácii a zo zákona je možné znížiť si odvody na úplné minimum. Kvôli nízkym odvodom však nedochádza k dostatočnému prispievaniu na dôchodok, čo sa z dlhodobého hľadiska nemusí oplatiť každému. 

Má jednoduchší spôsob vyberania peňažných prostriedkov s.r.o. alebo živnosť? 

Všetky príjmy živnostníka sú automaticky aj jeho osobnými príjmami, takže živnostník môže na podnikateľské účely využívať aj súkromný účet. Po prijatí úhrady za faktúru môže živnostník peniaze okamžite použiť na osobnú spotrebu. 

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je však situácia komplikovanejšia. Príjmy spoločnosti sú spoločným majetkom a spoločníci s nimi nemôžu nakladať ako s osobným majetkom. Peniaze sa zo spoločnosti s ručeným obmedzením dajú vybrať viacerými spôsobmi, ktoré sa líšia odvodovým i daňovým zaťažením. K vyplateniu sa využíva možnosť pracovnoprávneho vzťahu, vyplatenie podielu na zisku, či odmena za výkon funkcie konateľa, poprípade kombinácia týchto možností. 

Ako prebieha ukončenie podnikania s.r.o. vs živnosť 

Výhodou živnosti je, že sa dá ukončiť zo dňa na deň, poprípade bez problémov na určitú dobu pozastaviť. O zrušenie, či pozastavenie môže živnostník požiadať osobne alebo elektronicky. 

Zrušenie s.r.o. je komplikovanejší proces, ktorý sa zvyčajne rieši prostredníctvom likvidácie spoločnosti. Na jeho uskutočnenie musí byť splnených niekoľko podmienok, poprípade je možné s.r.o. predať, vďaka čomu je taktiež možné ukončiť podnikanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká až dňom vymazania z obchodného registra.

Má lepší imidž s.r.o. alebo živnosť? 

Imidž podnikateľa, či spoločnosti je dôležitý, pretože v niektorých prípadoch je rozhodujúcim prvkom pri získavaní nových klientov, či spoluprác. 

V prípade obchodných spoločností, ktoré hľadajú veľkého obchodného partnera sú živnostníci zvyčajne málo zaujímaví. Sú však spoločnosti, ktoré prácu so živnostníkmi oceňujú, pretože sú akousi zárukou bezpečnosti, keďže živnostníci za svoje záväzky ručia svojím osobným majetkom. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je častokrát vnímaná ako dôveryhodnejšia a spoľahlivejšia voľba. Dôvodov je hneď niekoľko, napr. fakt, že s.r.o. má zverejnené finančné informácie o firme, že banky lepšie pristupujú k schvaľovaniu úverov, alebo že názov spoločnosti pôsobí lepšie, ako meno a priezvisko fyzickej osoby.

TIP 

Ak ste rozhodnutý založiť si s.r.o., s nami to môžete urobiť online z pohodlia vášho domova a obratom po úhrade platby za služby máte k dispozícii kompletnú dokumentáciu. V prípade, že už máte založenú s.r.o. a potrebujete vykonať zmeny, ste na správnom mieste!

Chcete spraviť zmenu v s.r.o. alebo založiť novú spoločnosť

Kliknutím na tlačidlo Vás priamo presmerujeme

Súvisiace články